Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Το ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) διαρκεί τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα, στη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές υποχρεούνται στη συμπλήρωση τουλάχιστον 120 διδακτικών μονάδων (ΔΜ) και 240 πιστωτικών μονάδων (ΠΜ) για την απόκτηση πτυχίου, και περιλαμβάνει:

Το παρόν Πρόγραμμα ισχύει στην παρούσα μορφή από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και για όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως έτους εγγραφής εκτός των διατάξεων για προϋποθέσεις εγγραφής στην Ειδίκευση.