Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Δηλώσεις μαθημάτων & συγγραμμάτων

Δηλώσεις μαθημάτων

Η συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων σε ορισμένη από τη Σχολή προθεσμία, που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Σχολής. Φοιτητές που αποτυγχάνουν να δηλώσουν τα μαθήματά τους για το αναφερόμενο εξάμηνο, δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στις εξετάσεις, δεν συμπεριλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό βαθμολόγιο κι επομένως δεν μπορεί να καταχωρηθεί βαθμολογία.

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων γίνονται στην ιστοσελίδα http://my-studies.uoa.gr. Αυτός ο δικτυακός τόπος παρέχει στους φοιτητές της Σχολής τη δυνατότητα:

  • Να δουν το πρόγραμμα Σπουδών τους
  • Να δηλώσουν μαθήματα
  • Να δουν τη βαθμολογία τους
  • Να κάνουν αίτηση για έκδοση πιστοποιητικών.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι ελεύθερη, ωστόσο απαιτείται εγγραφή του χρήστη.

Προκειμένου κάποιος φοιτητής να αποκτήσει πρόσβαση στο My-Studies, θα πρέπει να δημιουργήσει σχετικό λογαριασμό, από τη διεύθυνση webadm.uoa.gr ακολουθώντας τους συνδέσμους “Αίτηση Νέου Λογαριασμού”- “Προπτυχιακοί φοιτητές”.

Κατά τη δήλωση μαθημάτων, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

  • Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες υποβολής και να επαληθεύετε την ορθότητα της δήλωσής σας.
  • Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων μαθημάτων, μπορείτε να μεταβάλλετε τη δήλωση σας όσες φορές θέλετε.  Η Γραμματεία θα λάβει υπόψη της την τελευταία σας δήλωση.
  • Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της δήλωσής σας.

Δηλώσεις συγγραμμάτων

Για κάθε ένα από τα μαθήματα που δηλώνετε θα πρέπει να επιλέξετε ένα σύγγραμμα. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα προτεινόμενα συγγράμματα για κάθε μάθημα και να δηλώσετε το σύγγραμμα που επιθυμείτε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Εύδοξος.

Για την εγγραφή στην υπηρεσία, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://service.eudoxus.gr και ακολουθήστε τις οδηγίες εγγραφής.