Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Σύμβουλοι σπουδών

Σύμβουλοι Σπουδών

Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στους καθηγητές - σύμβουλους σπουδών που είναι αρμόδιοι για επίλυση φοιτητικών ζητημάτων, τα οποία έχουν σχέση με την καθοδήγηση των σπουδών τους στη βάση υλοποίησης του Προγράμματος.

Η Γ.Σ., στη συνεδρίαση της 16/2/2018, όρισε την παρακάτω Επιτροπή Συμβούλων Σπουδών:

1) Μ. Ψυχουντάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια (Συντονίστρια)

2) Ο. Δόντη, Επ. Καθηγήτρια, μέλος

3) Ε. Ζαχαράκης, Επικ. Καθηγητής, μέλος

4) Μ. Κοσκολού, Αναπλ. Καθηγήτρια, μέλος

5) Ε. Σκορδίλης, Αναπλ. Καθηγητής, μέλος

6) Γ. Τερζής, Αναπλ. Καθηγητής, μέλος

7) Α. Τουμπέκης, Επικ. Καθηγητής, μέλος

8) Γ. Παραδείσης, Επικ. Καθηγητής, μέλος