Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Σύμβουλοι σπουδών

Σύμβουλοι Σπουδών

Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στους καθηγητές - σύμβουλους σπουδών που είναι αρμόδιοι για επίλυση φοιτητικών ζητημάτων, τα οποία έχουν σχέση με την καθοδήγηση των σπουδών τους στη βάση υλοποίησης του Προγράμματος.

Η Γ.Σ., στη συνεδρίαση της 1/2/2017, όρισε την παρακάτω Επιτροπή Συμβούλων Σπουδών:

1) Μ. Ψυχουντάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια (Συντονίστρια)

2) Ο. Δόντη, Επ. Καθηγήτρια, μέλος

3) Ε. Ζαχαράκης, Επικ. Καθηγητής, μέλος

4) Μ. Κοσκολού, Αναπλ. Καθηγήτρια, μέλος (κατά το ακ. έτος 2016-2017, η κ. Κοσκολού βρίσκεται σε άδεια)

5) Ε. Σκορδίλης, Αναπλ. Καθηγητής, μέλος

6) Γ. Τερζής, Αναπλ. Καθηγητής, μέλος

7) Α. Τουμπέκης, Επικ. Καθηγητής, μέλος

8) Γ. Παραδείσης, Επικ. Καθηγητής, μέλος